Handelsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser for Scanbit Care ApS.
For enhver leverance, hvor Scanbit Care ApS optræder som sælger, gælder følgende:
1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt.
Forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.
Scanbit Care ApS forbeholder sig ret til at foretage prisreguleringer, såfremt der sker ændringer i afgifter, fragt og valutakurser på over 5%.
2. Leveringstider:
Med mindre andet er angivet, vil en aftalt leveringstid være at betragte som omtrentlig.
3. Fragt og ekspedition:
Der betales normalt porto og gebyrer efter gældende takster som oplyses i tilbud og prislister.
4. Returret og annullering af ordre
På ordrer uden ordrebekræftelse er der 14 dages returret når varen returneres uskadt i originalemballagen .
Hvis varen er leveret uden porto og ekspeditionsgebyr, debiteres der for porto og ekspeditionsgebyr efter gældende takster.
Scanbit sender aktuelle informationer og tilbud via e-mail. Du kan til en hver tid frabede dig dette, ved at retunere e-malen med Nej info.
5. Betalingsbetingelser:
Kontant, bankoverførsel eller pr. efterkrav.
Betaling af faktura ved bankoverførsel
Nye kunder indsætter beløbet på vores konto som fremgår at fremsendte faktura.
6. Fejl og mangler:
Ved mangelfuld leverance forpligter Scanbit Care ApS sig til at foretage ombytning eller tage det leverede tilbage mod tilbagebetaling af købesummen. Scanbit afgør, hvilken løsning der vælges.
Køber skal uden ubegrundet ophold underrette sælger om fejl og mangler på det leverede.
Sælger er ikke erstatningspligtig for driftstab, tab af avance eller andre tab som følge af fejl og mangler.
Produktinformation.
Der tages forbehold for fejl og ændringer i salgsmateriale. Eventuelle fejl/ mangler kan ikke gøres gældende over for Scanbit Care ApS.
7. Produktansvar:
Scanbit Care ApS kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, og Scanbit Care ApS ansvar er begrænset til lovmæssigt produktansvar.
8. Erstatning:
Såfremt Scanbit Care ApS skal betale erstatning til køber, vil denne erstatning aldrig kunne overstige et beløb svarende til det leverende.
9. Reklamationsret:
Scanbit yder den i købeloven fastsatte reklamationsret.
Er der fejl eller mangler ved produktet, skal de straks indberette ved at sende en e-mail til scanbitcare venligst oplys fakturanummer.
Forhandler sender den fejlbehæftede enhed til Scanbit Care ApS reparationsafdeling, med tydelig fejlmeddelelse samt en kopi af faktura/kassebon.
Scanbit forbeholder sig ret til at fakturere for reparation eller udskiftning, hvis:
• Gyldig dokumentation ikke medfølger.
• Fejlen skyldtes påført skade.
• Fejlen skyldtes lynnedslag/overspænding på nettet.
• Enheden indsendes uden fejl.
10. Force majeure:
Ingen af parterne kan anses for ansvarlig overfor anden part, for så vidt angår forhold der ligger uden for parternes kontrol.
11. Tvister:
Eventuelle retstvister mellem sælger og køber afgøres ved et af sælger udpeget værneting.
12. Ejendomsforbehold:
Scanbit Care ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer indtil hele købesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt.